Algemeen bestuur

Naam: Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur bestaat uit een afvaardiging van collegeleden van alle deelnemende gemeenten. Elke gemeente heeft 1 collegelid aangewezen, m.u.v. Dordrecht. Zoals afgesproken hebben zij 2 collegeleden aangewezen.